Kurumsal

Öz Değerlendirme Raporu

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

UZMANLIK EĞİTİMİ AKREDİTASYONU

ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU


Ekim 2019


GENEL TANITIM

Üniversitenin Adı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Fakülte: Tıp Fakültesi

Bölüm: Göz Hastalıkları

Rektör: Prof. Dr. Cevdet Erdöl

Dekan: Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya

Hastane: Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Özdeğerlendirme Komitesi üyeleri ve adları:

Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı; Eğitim görevlisi, Hastane yöneticisi

Doç. Dr. Ayşe Çiğdem Altan; Eğitim görevlisi, Program yöneticisi

Doç. Dr. Yusuf Yıldırım; Eğitim görevlisi

 

 

Ziyaret ekibinin ziyaret öncesi iletişim kuracağı sorumlu kişi:

Doç. Dr. A. Çiğdem Altan

             

A.ÖZDEĞERLENDİRME SÜRECİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyoğlu Göz Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Kliniği’nde akreditasyon çalışmaları, hastane yöneticisi ve eğitim görevlisi Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı, program yöneticisi ve eğitim görevlisi Doç. Dr. Çiğdem Altan ve eğitim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yıldırım tarafından 8 Nisan 2019 tarihinde Özdeğerlendirme Komitesi oluşturularak başlatılmış ve akreditasyon başvurusu ile ilgili yol haritası belirlenmiştir. Toplantı salonunda yapılan bir toplantı ile diğer eğitim görevlileri, başasistanlar, uzman ve asistan hekimler akreditasyon başvurusu ve hazırlık süreci ile ilgili bilgilendirilmişlerdir.

Özdeğerlendirme Komisyonu aralarında iş bölümü yaparak yapılması gerekenleri belirlemiş ve önce ayda bir, daha sonra da son iki ayda iki haftada bir olacak şekilde toplantı yaparak çalışmalarını gözden geçirmişlerdir. Veri kaynağı olarak hastane kalite birimi, program yöneticisinin kayıtları; ameliyathane, poliklinik ve yataklı klinik kayıtları, bilgi-işlem merkezi kayıtları, biyomedikal birimi, sicil kayıtları ve uzmanlık öğrencileri ve eğitim kadrosunun teslim ettiği belgeler kullanılmıştır.

Elde edilen verilerin ve kayıtların incelenmesi ve doğruluğunun onaylanması sonrasında, komisyon tarafından hazırlanan özdeğerlendirme raporunun taslak hali hastane yönetimi ile paylaşılmış ve onayı alınmıştır.

B.UZMANLIK EĞİTİMİ STANDARTLARININ KARŞILANMA DURUMU

SBÜ Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin misyonu; 

        Göz sağlığı ve hastalıkları alanında sürekli gelişen teknolojiyi izleyerek, etik kurallara bağlı kalarak, çağdaş tıbbın tüm olanaklarını halkımızın hizmetine sunmak ve alanında uluslararası düzeyde saygınlığı olan bir kurum olmak, mutlu çalışanlarla verdiğimiz hizmeti sürekli daha iyiye götürmek, ülkemize sağladığımız insan ve bilgi kaynaklarını niteliksel olarak getirebileceğimiz en üst noktalara taşımaktır.

        Ülkemize göz hastalıkları ile ilgili en üst bilgilerle donatılmış ve meslek yaşamlarında öğrenmeyi ve yenilikleri uygulamayı amaç haline getirmiş yetkin, etik, çağdaş ve toplum ile bütünleşebilen hekimler yetiştirmek

        Yapılan çalışmalar ve araştırmalarla göz hastalıkları alanında ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamak 

SBÜ Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin vizyonu; 

        Göz sağlığı ve hastalıkları alanında bilimsel gelişmelere öncülük etmek; yetiştirdiğimiz üstün nitelikli, insana saygılı, etik değerleri olan uzman hekimlerle ülkemizin sağlığına katkıda bulunmak; sahip olduğumuz yüksek teknolojik olanaklar ve yetkin medikal kadromuzla hastalarımıza hak ettikleri güleryüzlü, güvenilir, çağdaş hizmeti vermektir.

SBÜ Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kalite Politikası;

·         Çalışanlarımızın parçası olmaktan gurur duyduğu, hastalarımızın hizmet almaktan mutlu olduğu bir kurum olmak adına tüm kaynaklarımızı etkin yönetmeyi,

·         Hizmet kalitemizin sürekli iyileştirilmesi amacıyla tüm çalışanlarımızın gelişimini desteklemeyi ve bu amaçla yapılacak çalışmalara katılımını sağlamayı,

·         Alanımızdaki son gelişmeleri yakından izleyerek, medikal kadromuzun yapacağı çalışmaları destekleyerek bilimselliği sürekli kılmayı,

Üstün teknolojik altyapısı ve etik değerlerden ödün vermeyen nitelikli medikal kadrosuyla tercih edilen bir kurum olmayı, taahhüt ediyoruz.

 

Bu amaçla ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumlarınca belli aralıklarla denetlemeden geçerek standartları koruduğumuzu ve daha da yükselttiğimizi göstermeyi hedeflemekteyiz. 

Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’nda ve hastanemizde mevcut olan “Kalite Birimleri” ile iş birliği içerisinde eğitimler ve denetlemelere katılmaktayız. Belirli aralıklarla asistanlar ve klinik çalışanlarına çalışan memnuniyet anketi yapılmakta, yetersizlikler ve geliştirilmesi gereken konular hastane yönetimi ile işbirliği içerisinde düzeltilmektedir.

 

Tıpta uzmanlık öğrencileri yılda iki kez Ulusal “Tıpta Uzmanlık Sınavı - TUS” ile kliniğimizde eğitimlere başlamaktadırlar. Kliniğimiz eğitim standartlarını yerine getirirken hem Bakanlık koşullarının sağlanması hem de uluslararası standartlara yönelik olarak hareket edilmeye çalışılmaktadır.

Uzmanlık öğrencisi göreve başladığında öncelikle (Genellikle en az iki ay) poliklinikte uzman ve üst kıdem asistanların refakatinde hasta görmeye başlamaktadır, ortalama 2-4. haftalarında, birimlerdeki ve ameliyathanedeki işleyişi tanımaları için bir veya ikişer gün olmak üzere birimlerde rotasyon yapmaktadır. Yine yeni başlayan asistanlara pratiğe ve muayene tekniklerine yönelik, cihaz başında, konusunda uzman hekimler tarafından takvimli eğitimler verilmektedir.
               

Asistanlar iki ayda bir birimlerde rotasyon yapmaktadırlar. Asistanların eğitimlerine, ihtiyaçlarına ve asistanlık sürelerine göre düzen içinde ilk göreve başladıkları dönemden itibaren program yöneticisi tarafından 2-4 ayda bir yapılan programa göre  rotasyonları belirlenmektedir. Yine bazı birimlerde birim içi rotasyon da yapabilmektedirler. Örneğin retina birim rotasyonunda yataklı servis ve ameliyathane, enjeksiyon, makula hastalıkları, cerrahi retina ve vasküler hastalıklar birimlerinde kıdemlerine göre plan dahilinde çalışmaktadırlar. Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standard Belirleme Komisyonu (TUKMOS) esas alınarak tüm asistanların temel göz muayene yöntemleri ve genel muayene uygulamalarını öğrenmesi ve bunları teorik bilgileri ile birleştirerek tedavi ve diğer uygulamaları yapabilmeleri ve bu konuda yetkin olabilmeleri hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda poliklinik, yatan hasta ve birim rotasyonları boyunca eğitim görevlileri ve uzman hekimler tarafından değerlendirilmekte ve eksik yönlerini tamamlamaları için desteklenmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından hazırlanan TUKMOS

ve ÇEP’e (Çekirdek Eğitim Programlarına) bağlı kalınarak SBÜ Müfredat komisyonunun da onayıyla müfredat oluşturulmakta ve asistan karneleri ile bu programın ilerlemesi sağlanmakta ve kontrol edilmektedir. 2018 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Ölçme Değerlendirme Komisyonu’nun hazırladığı öğrenci karneleri kullanılmaktadır. Her rotasyon sonunda ilgili bölümler (Teorik, pratik ve cerrahi yetkinlikler), uzmanlık öğrencisi tarafından ilgili birim uzmanı veya eğitim görevlisine imzalatılarak yetkinliği değerlendirilmektedir. Ayrıca asistanların yaptıkları sunumlar, anlattıkları seminerler, tez bilgileri, sınav notları ve katıldıkları çalışmalar da karnede yer almaktadır.

Kliniğimizde oftalmoloji konusunda hemen tüm birimler (Şaşılık, ön segment, refraktif cerrahi, kontakt lens, glokom, uvea, nöroftalmoloji, retina, oküloplasti) bulunmaktadır. Hastanemizin dal hastanesi olmasından kaynaklanan ‘oküler onkoloji’ ve premature retinopatisi’ eğitimleri için 4. yıl asistanları sırayla ve resmi görevlendirme ile pazartesi günleri Süleymaniye Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine; Cuma günleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oküler Onkoloji bölümüne rotasyona gitmektedirler. Ayrıca, kliniğimize de başka kliniklerden özellikle şaşılık, refraktif cerrahi, nörooftalmoloji, kornea ve okuloplasti alanlarında asistan veya uzman hekimler eğitim almak için belli dönem ve sürelerde gelmektedirler.

Her yıl Ağustos ayında Eylül-Haziran döneminde anlatılacak seminer programı, program yöneticisi tarafından hazırlanmakta, hastane TUEK’ine sunulmakta, TUEK eğitim görevlilerinin katkılarından sonra mail yoluyla duyurulmaktadır. Seminer saatleri Çarşamba günleri saat 14.00-16.30 arasında yapılmaktadır. Bu süre içinde 2 veya 3 seminer anlatılmakta, olgu sunumları yapılmaktadır. Makale saati genellikle ayrı planlanmaktadır. Eğitim yılı içinde her uzman hekim en az bir seminer anlatmakta, her asistan hekim de danışmanlarının kontrol ettiği 2 veya 3 seminer anlatmaktadır; bunların dışında olgu ve makale sunumları yapmaktadır. Ayrıca Çarşamba günleri saat 13.00-14.00 arası her hafta sorumlu bir eğitim görevlisi veya başasistan tarafından yönetilen interaktif eğitim saati yapılmaktadır. Bu eğiticilerin listesi de eğitim yılının başında program yöneticisi tarafından hazırlanıp mail yoluyla ilan edilmektedir. Her salı akşamı ertesi günün eğitim programı mail yoluyla hatırlatılmaktadır. Akademik takvim yılı içinde ortalama dört-beş kez başka üniversitelerin öğretim görevlilerinden oluşan konuk konuşmacılar da farklı görüş, teşhis, tedavi yöntemleri ve güncel uygulamaları sunmak üzere davet edilmekte ve seminer/konferans vermeleri sağlanmaktadır.

Asistanların idari görevlerde sorumluluk almaları ve katılımlarını sağlamak,  asistanların istek ve şikayetlerini eğitim görevlilerine iletmek ve daha kolay iletişim kurulması amacı ile 1, 2. ve 3. sene asistanlarından birer kişi “asistan temsilcisi” olarak görev almakta, bu seçim asistanların kendi içlerinde yapılmaktadır. Eğitici ve idari kadro ile asistan temsilcileri arasında periyodik toplantılar yapılmaktadır.

İki yılını doldurmuş her bir asistan için, asistanın ilgi duyduğu alan göz önünde bulundurularak, tez danışmanı belirlenmektedir. Tez danışmanı, konusunda uzman, doçent, profesör veya 1 yılını doldurmuş başasistan olabilmektedir. Tez konusunu danışmanı ile belirleyen uzmanlık öğrencisi, tez onay formu doldurup SBÜ anabilim dalına göndermekte, üniversitenin tez komisyonunun onayı alındıktan sonra danışmanı ile birlikte tez çalışmasına başlamaktadır. Uzmanlık süresinin bitimine 3 ay kala yine üniversite tarafından oluşturulan, üç kişilik jüri önünde tez sunumu yapmaktadır.

Haziran 2018’den önce uzmanlık öğrencileri, eğitim yılının başında bildirilen tarihlerde (Retina-uvea, oküloplasti-şaşılık, glokom-nöroftalmoloji ve katarakt-ön segment-kornea- kontakt lens olmak üzere) yılda 4 adet sınav olmaktaydılar. Ancak bu tarihten itibaren SBÜ Ölçme Değerlendirme Komisyonu’nun aldığı karar ile 1. 2. ve 3. yılını doldurmuş asistanlar için ayrı ayrı yapılmak üzere her yıl Ocak ayında formatif sınav; 3,5 yılını doldurmuş her asistan da her yıl Haziran ayında summatif sınava alınmaktadır. Bu sınavlarda geçme notu 70 olup yeterli puanı alamayan veya sınava giremeyen uzmanlık öğrencileri için telafi sınavı yapılmaktadır. Formatif sınav yıllara göre kazanım beklentileri ve zorluk derecesine göre çoktan seçmeli 50 sorudan, summatif sınav 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları tüm Türkiye’den kendi branşlarında soru hazırlayan eğitim görevlilerinin hazırladıkları soru bankasından seçilmekte ve sınavlar tüm ülkede aynı anda yapılmaktadır.

Hastanemizin branş hastanesi olması ve çok sayıda hasta ve hastalık görme imkanı olması ve referans merkez olması uzmanlık öğrencileri açısından büyük avantajdır. Ayrıca yetkin ve kendi branşlarında son derece tecrübeli uzman hekim ve eğitim görevlileri ile birebir hasta görme ve ameliyatlara girme şansına sahiptirler. Zorluk derecesine göre cerrahi müdahalelerde önce gözetim altında daha sonra kendi başına cerrahi yapabilmektedirler ve eğitim müfredatında belirlenen cerrahi sayılarına ulaşmaları ve hatta daha fazla yapmaları yönünden çaba gösterilmektedir. Yaptığı ve asiste ettiği cerrahiler karnesine işlenmekte ve sorumlu öğretim üyesi tarafından denetlenmektedir.

Hastanemizde eğitici kadro ile uzmanlık öğrencilerimizin katıldıkları spor, sanat ve kültürel etkinlikler de sıklıkla yapılmaktadır.

Hastanemizde son üç yılda üçü uluslararası, biri ulusal olmak üzere dört kez ‘preceptorship’ programı başarı ile uygulanmış; kurumuzda çalışan uzman hekimlerimiz deneyimlerini ve bilgilerini kurum dışından yerli ve yabancı göz hekimlerine anlatma imkanı bulmuştur.

Son dört yıl içinde üç kez düzenlediğimiz ‘’Beyoğlu Göz Günleri’’ toplantılarında yine kurumuzda çalışmakta olan veya kurumumuzda yetişmiş ve halen başka eğitim kliniklerinde çalışan veya alanında çok tecrübeli öğretim görevlilerinin konuşmacı olarak katıldığı ve asistan ve genel oftalmolog seviyesinde güncel bilgilerin aktarıldığı ikişer günlük sempozyumlarımıza katılımcıların büyük ilgisi olmuş ve toplantı sonunda memnuniyetleri ile ilgili çok sayıda geri bildirim alınmıştır.

İlk sayısı Aralık 2016’da çıkmış olan ‘’Beyoglu Eye Journal’’ adlı bilimsel dergimiz Aralık, Nisan ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayınlanmaktadır. Dergimizin hedefi; oftalmoloji alanında uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve özgün bir periyodik dergi olarak, klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal araştırmaları hakemlerce değerlendirdikten sonra yayınlamaktır. Dergimiz 2018 yılından itibaren TUBITAK ULAKBIM TR’de indekslenmektedir.

Her asistan rotasyon programı çerçevesinde araştırma yapmaya ve yayın hazırlamaya teşvik edilmekte ve tamamlanan çalışmalar ulusal ve uluslararası kongrelerde sunması için teşvik edilmekte ve destek sağlanmaktadır. Zaman zaman hastanemiz ve özel kuruluşlar bünyesinde açılan istatistik ve diğer mesleki gelişim kurslarına katılmaya teşvik edilmekte ve desteklenmektedirler. Makale yazımı ile ilgili eğitimlere yer verilmektedir. Hastanemizde yaygın internet bağlantısı (her bilgisayarda) olup eğitim sürecinde gerekli olan bilimsel içeriklere (ulusal/uluslararası indekslerde indekslenen makale, derleme vb) erişim için Clinicalkey ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütüphanesi üzerinden sağlanan veri tabanları online olarak kullanılmaktadır. Her yıl düzenlenen ulusal kongrelere katılımları ve sözlü sunum yapmaları mümkün olduğunca eğitici kadromuz tarafından desteklenmektedir.   

Asistan eğitimi süresince hem yurtiçi ve yurtdışı dışı sınav ve kurslara katılımı teşvik ederek mesleki ve sosyal gelişimi destekliyoruz. Ayrıca öğretim üyeleri “Türk Oftalmoloji Derneği” tarafından hazırlanan kurs ve eğitimlere katılarak ve eğitim vererek de kendilerini geliştirmektedirler. Her bir öğretim üyesi uzmanlık eğitiminde yer almakta, ders anlatarak, ameliyat yaptırarak ve tez danışmanlığı yürüterek eğitim vermektedirler.  Kliniğimizde uzmanlık öğrencisi eğitimi ve hasta bakımı için gerekli tüm alet ve cihazlar bulunmakta olup altyapı yeterlidir. Asistanların TOD tarafından düzenlenen BAL, BAK toplantılarına katılmaları teşvik edilmekte, özellikle ameliyatlara başlamadan önce wet-lab uygulamalarına katılımı sağlanmaktadır. 1. yıldan itibaren asistanlar kıdemli asistan ve/veya öğretim üyesi eşliğinde acil vakalara girerek bu konuda da deneyim kazanması sağlanmaktadır.

Hastanemize gelen uzmanlık öğrencileri görev ve yetkileri doğrultusunda hasta ve hastane işleyişinde görev almakta hem mesleki eğitim hem de sorumluluk sahibi, bilgi ve tecrübe donanımı açısından yeterli birer hekim olarak yetişmektedirler.

08 Ekim 2019