Eğitim Politikamız

Akademik kadrosuyla hizmet ve eğitim verirken nitelikli sağlık çalışanı yetiştirmeyi hedefleyen,

  • Uzmanlaştığımız sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda, bilim ve etik değerler ışığında, hasta ve çalışan memnuniyetini öncelikli olarak benimseyen, kaliteli, ilkeli eğitim ve hizmet sunmak,
  • Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) ve Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) müfredatına uygun standardize edilmiş uzmanlık eğitim programını uygulamak
  • Yapılan bilimsel çalışmalar ve eğitim faaliyetleriyle tıp bilimine katkılar sağlamak
  • Etik kurallara bağlı çağın gerektirdiği koşullarda bilgi ve beceri ile donatılmış hekimler yetiştirmek.
  • Kurumun, her eğitim yılı için hizmet içi eğitim planlarını hazırlamak ve deontoloji ilkelerine sadık kalarak tüm çalışanlara (Hekim, hemşire ve tüm personelimiz için) hizmet içi eğitim desteğiyle kaliteli sağlık hizmeti sunmak
  • Bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek yenilikleri en kısa zamanda hizmete sunmak ve hizmet verdiğimiz her konuda gelişmiş bir eğitim merkezi olmak