T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Staj İşlemleri


İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK GÖZETİM PROSEDÜRÜ’NE GÖRE STAJ İÇİN İSTENEN GEREKLİ EVRAKLAR :

1-SAĞLIK KURULU (HEYET RAPORU) : İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesislerinde ilk defa staja başlayacak öğrencilerin staj kabullerinde 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında  ‘’Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışabilir’’   ibaresi ile birlikte Sağlık Kurul Raporu (Tam teşekküllü hastanelerden almanız gerekiyor)

Göz uzman muayenesi, psikiyatri muayenesi sonuçları,
KBB uzman muayenesi, KBB uzmanı gerekli gördüğü takdirde odyometri test sonucu.
Akciğer grafisi raporu, anamnez ve fiziki muayene sonucuna göre EKG raporu

2-SEROLOJİK TESTLER : HBSag, Anti-HBS, Anti HCV, Anti HIV(Tetkiklerin staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması şartı aranır,tahlil sonuçları e-Nabız üzerinden çıktı alınabilir.)

3-KAN TAHLİLLERİ : Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukozsonuçları (Tetkiklerin staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması şartı aranır, tahlil sonuçları e-Nabız üzerinden çıktı alınabilir.)

4-GÜNCEL SGK BELGESİ : Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının yapıldığına dair belge,(Okulunuzdan veya E-Devlet  üzerinden almanız gerekiyor.)

5-STAJ/MESLEK EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ: (Sözleşmedeki imza bölümlerini imzalatıp (ıslak imza) teslim etmeniz gerekmektedir.) Okulunuzun staj koordinatörü, staj yapılacak hastanenin Eğitim Birimi, Özlük Birimi veya hastanenin web sitesinden belgenin Word haline ulaşabilirsiniz

6-KİMLİK FOTOKOPİSİ

7-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ(Okulunuzdan almanız gerekiyor)

8-AİLE HEKİMLİĞİNDE TETANOZ AŞISI YAPILDIĞINI GÖSTERİR AŞI KARTI

9- ZİRAAT BANKASI İSTANBUL ŞUBESİ HESABI : Banka hesap numarası açtırılacak ve IBAN numarası  maaş birimine teslim edilecek

10-İl Sağlık Müdürlüğünce onaylanan listeler resmi yazı ile kurumunuza bildirilir.

11-Stajyerler İl Sağlık Müdürlüğü onayı sonrasında uygulamaya başlatılır.Eksik evrak bildirimlerinde staj başlangıcı yapılmaz evrakların tam olarak teslim edildiği tarih itibariyle kurum kabulü yapılır.Evraklar staj başladığı gün teslim alınır.

 

Özellikli birimlerde Staj Yapacak Öğrencilerden:

Radyoloji:

Yukarıdaki tetkiklere ek olarak anamnez, fiziki muayene ve hemogram sonucuna göre uzman hekim gerekli gördüğü takdirde atipik hücre açısından periferik yayma (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Hematoloji Uzmanı tarafından yapılır), ve dermatolojik muayene sonuçları,

Radyasyon Kaynaklı alanlarda staj yapacak öğrencilerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve diğer mevzuatlar gereğince Dozimetre temin etmeleri zorunludur.Eğitim ve staj işlemleri öncesinde ilgili bölüm öğrencilerine dozimetre kullanımı ve radyasyon güvenliği ilkeleri konularına dair eğitim kayıtları ilgili okullar tarafından temin edilmelidir. (Dozimetre ve eğitim belgenizi okulunuzdan almanız gerekiyor.)

Diyetisyenlik bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak hijyen eğitimi belgesi,(Halk Eğitim Merkezi veya okulunuzdan almanız gerekiyor.)



STAJ MESLEKİ EĞİTİM SÖZLEŞMESİ